Hans Reitzel

Hans Reitzel

Tid til fordybelse

337 views October 29, 2019

Vi har brug for at kunne fordybe os både personligt, i teamet og i organisationens ledelse. Men...

Hans Reitzel

Stress og eksistens

1,249 views October 28, 2019

Mette Vesterager gør op med individuelle årsagsforklaringer på stress som personlighedstræk,...

Hans Reitzel

Pizza - Emotionel læring. Bevægelse, leg og...

559 views March 13, 2019

Lad børnene lege en læringsleg, som øger deres kropskendskab og kropsbevidsthed og...

Hans Reitzel

Bevægelse, leg og sundhed: Lær at aflæse, om...

119 views March 13, 2019

"Den [bogen Bevægelse, leg og sundhed] beskriver rigtig godt, hvordan man kan aflæse, om børn er...