Hans Reitzel

Hans Reitzel

Annuitetslån

27 views 08.01.2021.

Annuitetslån

Hans Reitzel

Totalomkostninger enhedsomkostninger og...

29 views 03.02.2021.

Video om totalomkostninger enhedsomkostninger og graenseomkostninger

Hans Reitzel

Leasing før skat

25 views 08.01.2021.

Leasing før skat

Hans Reitzel

Regnskabsanalyse, soliditet og likviditet

58 views 03.02.2021.

Video om regnskabsanalyse, soliditet og likviditet

Hans Reitzel

Stående lån

22 views 08.01.2021.

Stående lån

Hans Reitzel

Kalkulation - ABC Analyse, eksempel

64 views 04.02.2021.

Video om kalkulation - ABC Analyse, eksempel

Hans Reitzel

Prisoptimering - Grænsemetoden (tabel)

268 views 03.02.2021.

Video om prisoptimering - grænsemetoden

Hans Reitzel

Budgettering - Likviditet ved ind- og...

121 views 03.02.2021.

Video om Budgettering - Likviditet ved ind- og udbetalingsmodellen

Hans Reitzel

Balancen - indhold og struktur

42 views 03.02.2021.

Video om balancen - indhold og struktur

Hans Reitzel

Resultatopgørelsen, indhold og struktur

45 views 03.02.2021.

Video om resultatopgørelsen, indhold og struktur

Hans Reitzel

Regnskabsanalyse - Rentabilitet

80 views 03.02.2021.

Video om regnskabsanalyse - rentabilitet