Hans Reitzel

Hans Reitzel

Likviditetsbudget

387 views 08.01.2021.

Likviditetsbudget

Hans Reitzel

Investering og budget

47 views 08.01.2021.

Investering og budget

Hans Reitzel

Investeringsteori - Følsomhedsanalyse (kritisk...

305 views 03.02.2021.

Video om Investeringsteori - Følsomhedsanalyse (kritisk værdi)

Hans Reitzel

Investering og kritiske værdier

51 views 08.01.2021.

Investering og kritiske værdier

Hans Reitzel

Investeringskalkule efter skat

60 views 08.01.2021.

Investeringskalkule efter skat

Hans Reitzel

Priskrydselasticitet

84 views 03.02.2021.

Video om Priskrydselasticitet

Hans Reitzel

Metoder til vurdering af en investerings...

9 views 28.10.2021.

Metoder til vurdering af en investerings rentabilitet

Hans Reitzel

InvesteringskaIkuIe før skat

24 views 08.01.2021.

InvesteringskaIkuIe før skat

Hans Reitzel

Prisoptimering - Matematisk metode

58 views 03.02.2021.

Video om prisoptimering - matematisk metode

Hans Reitzel

Finansiering - Køb versus leasing

84 views 04.02.2021.

Video om Finansiering - Køb versus leasing

Hans Reitzel

Investeringsteori - Beregning af rentabilitet...

180 views 03.02.2021.

Video om Investeringsteori - Beregning af rentabilitet via de 4 metoder