Hans Reitzel

Tid til fordybelse

19 views
October 30, 2019 ledelse

Vi har brug for at kunne fordybe os både personligt, i teamet og i organisationens ledelse. Men hvad er det at fordybe sig og hvordan gør man det? Dette giver denne bog et bud på.

Tid til fordybelse taler ind i tidens ånd, hvor klima, forbindelsen til naturen og bæredygtighed er kommet på dagsordenen. De udfordringer, vi står over for, kalder på et livgivende lederskab, som er et lederskab, der viser omtanke for den helhed, som vores liv er uløseligt forbundet med. 

Add a comment...
Post as (log out)