Hans Reitzel

Stress og eksistens

574 visninger
30.10.2019. eksistens, ledelse, stress

Mette Vesterager gør op med individuelle årsagsforklaringer på stress som personlighedstræk, manglende robusthed og ubalance mellem krav og ressourcer. I stedet skal vi se stress som en eksistentiel belastningstilstand, og årsagen er at vores eksistensmuligheder er under forandring. Det skyldes bl.a. en social acceleration, opbrud i fællesskaber og stigende brug af rationelle styringsmekanismer, der alt sammen er med til at øge den eksistentielle angst, meningsløsheden og fremmedgørelsen, som er nært forbundet med stress.