Hans Reitzel

Stress og eksistens

115 visninger
30.10.2019. eksistens, ledelse, stress

Mette Vesterager gør op med individuelle årsagsforklaringer på stress som personlighedstræk, manglende robusthed og ubalance mellem krav og ressourcer. I stedet skal vi se stress som en eksistentiel belastningstilstand, og årsagen er at vores eksistensmuligheder er under forandring. Det skyldes bl.a. en social acceleration, opbrud i fællesskaber og stigende brug af rationelle styringsmekanismer, der alt sammen er med til at øge den eksistentielle angst, meningsløsheden og fremmedgørelsen, som er nært forbundet med stress.

Andrew Lewis 12. september 2020 11:00 Slet

The broad discussion have made done by your side related to stress and their existence, at some moment we get stress but after some time we try to release all the tensions and stress. Best assignment writing service uk suggest all the student that you should keep calm and always focus on your work,

what is webinar 17. august 2020 16:29 Slet

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me. what is webinar

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)