Hans Reitzel

Stress og eksistens

87 views
October 30, 2019 eksistens, ledelse, stress

Mette Vesterager gør op med individuelle årsagsforklaringer på stress som personlighedstræk, manglende robusthed og ubalance mellem krav og ressourcer. I stedet skal vi se stress som en eksistentiel belastningstilstand, og årsagen er at vores eksistensmuligheder er under forandring. Det skyldes bl.a. en social acceleration, opbrud i fællesskaber og stigende brug af rationelle styringsmekanismer, der alt sammen er med til at øge den eksistentielle angst, meningsløsheden og fremmedgørelsen, som er nært forbundet med stress.

Add a comment...
Post as (log out)