Hans Reitzel

Pizza - Emotionel læring. Bevægelse, leg og sundhed.mp4

659 views
October 02, 2019 bevægelse, leg, pædagogik, sundhed
Lad børnene lege en læringsleg, som øger deres kropskendskab og kropsbevidsthed og sprogforståelse gennem en konkret kropslig oplevelse. Legen stimulerer desuden børnenes taktile sans og øger deres kommunikative evner.
Add a comment...
Post as (log out)