Hans Reitzel

Pizza - Emotionel læring. Bevægelse, leg og sundhed.mp4

1.452 visninger
02.10.2019. bevægelse, leg, pædagogik, sundhed
Lad børnene lege en læringsleg, som øger deres kropskendskab og kropsbevidsthed og sprogforståelse gennem en konkret kropslig oplevelse. Legen stimulerer desuden børnenes taktile sans og øger deres kommunikative evner.