Hans Reitzel

Om risikoen for manglende kontinuitet, når ledelse er i konstant forandring

765 visninger
02.03.2020.