Hans Reitzel

Om risikoen for manglende kontinuitet, når ledelse er i konstant forandring

713 visninger
02.03.2020.