Hans Reitzel

Om risikoen for manglende kontinuitet, når ledelse er i konstant forandring

896 visninger
02.03.2020.