Hans Reitzel

Kriseledelse er forandringsledelse

391 visninger
16.06.2020. mod i kriseledelse