Hans Reitzel

Kriseledelse er forandringsledelse

407 visninger
16.06.2020. mod i kriseledelse