Hans Reitzel

Kriseledelse er forandringsledelse

596 visninger
16.06.2020. mod i kriseledelse