Hans Reitzel

Kalkulation - Den retrograde metode

900 visninger
Video om kalkulation - Den retrograde metode