Hans Reitzel

Kalkulation - Den retrograde metode

297 visninger
Video om kalkulation - Den retrograde metode