Hans Reitzel

Investeringsteori - Begreber i Excel

162 visninger
Video om Investeringsteori - Begreber i Excel