Hans Reitzel

Investeringsteori - Begreber i Excel

738 visninger
Video om Investeringsteori - Begreber i Excel