Hans Reitzel

Hans Reitzel

Priselasticitet

92 views 03.02.2021.

Video om Priselasticitet

Hans Reitzel

Finansiering - Serielån, beregning af effektiv...

79 views 04.02.2021.

Video om Finansiering - Serielån, beregning af effektiv rente - tilbagebetaling

Hans Reitzel

Indkomstelasticitet

58 views 03.02.2021.

Video om Indkomstelasticitet

Hans Reitzel

Resultatopgørelse artsopdelt

84 views 08.01.2021.

Resultatopgørelse artsopdelt

Hans Reitzel

Budgettering - Resultatbudgettet

80 views 03.02.2021.

Video om Budgettering - Resultatbudgettet

Hans Reitzel

Kalkulation - Bidragsmetoden

100 views 03.02.2021.

Video om kalkulation - Bidragsmetoden

Hans Reitzel

Leasing efter skat

35 views 08.01.2021.

Leasing efter skat

Hans Reitzel

Kalkulation - ABC Analyse, eksempel

46 views 03.02.2021.

Video om kalkulation - ABC Analyse, eksempel

Hans Reitzel

Annuitetslån betaIingsplan

55 views 08.01.2021.

Annuitetslån betaIingsplan

Hans Reitzel

Variable og faste omkostninger

31 views 03.02.2021.

Video om variable og faste omkostninger

Hans Reitzel

Finansiering - Beregning af effektiv årlig rente

63 views 04.02.2021.

Video om Finansiering - Beregning af effektiv årlig rente

Hans Reitzel

Regnskabsanalyse - kapitaltilpasning

84 views 03.02.2021.

Video om Regnskabsanalyse - kapitaltilpasning