Hans Reitzel

Hans Reitzel

Priselasticitet

125 views 03.02.2021.

Video om Priselasticitet

Hans Reitzel

Finansiering - Serielån, beregning af effektiv...

130 views 04.02.2021.

Video om Finansiering - Serielån, beregning af effektiv rente - tilbagebetaling

Hans Reitzel

Indkomstelasticitet

75 views 03.02.2021.

Video om Indkomstelasticitet

Hans Reitzel

Resultatopgørelse artsopdelt

102 views 08.01.2021.

Resultatopgørelse artsopdelt

Hans Reitzel

Budgettering - Resultatbudgettet

165 views 03.02.2021.

Video om Budgettering - Resultatbudgettet

Hans Reitzel

Kalkulation - Bidragsmetoden

135 views 03.02.2021.

Video om kalkulation - Bidragsmetoden

Hans Reitzel

Leasing efter skat

43 views 08.01.2021.

Leasing efter skat

Hans Reitzel

Kalkulation - ABC Analyse, eksempel

73 views 03.02.2021.

Video om kalkulation - ABC Analyse, eksempel

Hans Reitzel

Annuitetslån betaIingsplan

69 views 08.01.2021.

Annuitetslån betaIingsplan

Hans Reitzel

Variable og faste omkostninger

53 views 03.02.2021.

Video om variable og faste omkostninger

Hans Reitzel

Finansiering - Beregning af effektiv årlig rente

121 views 04.02.2021.

Video om Finansiering - Beregning af effektiv årlig rente

Hans Reitzel

Regnskabsanalyse - kapitaltilpasning

145 views 03.02.2021.

Video om Regnskabsanalyse - kapitaltilpasning